مدیر سیستم
  تشکیل ستاد اجرائی خدمات نوین سلامت در مرکز بهداشت شهرستان بردسیر :
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/10/16
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

تشکیل ستاد اجرائی خدمات نوین سلامت در مرکز بهداشت شهرستان بردسیر

امروز دوشنبه 16 دی ماه 95 ستاد اجرائی خدمات نوین سلامت در مرکز بهداشت شهرستان بردسیر تشکیل شد.

این ستاد که با حضور مدیر شبکه و مرکز بهداشت شهرستان بردسیر و کارشناسان ستادی این واحد تشکیل شد.  با انتخاب محل دبیرخانه این ستاد و تعیین هسته آموزشی، سایر تصمیمات لازم اتخاذ و به تصویب اعضای ستاد رسید. در ادامه این برنامه آقای برهانی مدیر شبکه ضمن اشاره به لزوم اجرای دقیق این برنامه، جزئیات و نکات لازم را در این زمینه تشریح کردند