پنجشنبه ١٣٩٧/٢/٦    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی برنامه باروری سالم و جمعیت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان بردسیر:
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/10/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی برنامه باروری سالم و جمعیت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان بردسیر

امروز دوشنبه 13 دی ماه 95 کارگاه آموزشی توجیهی برنامه باروری سالم و جمعیت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان بردسیربرگزار شد.

این کارگاه آموزشی که با شرکت مدیر شبکه و بیش از پنجاه نفر از پزشکان ، کارشناسان ستادی ، سوپر وازرها و ماماهای مناطق مختلف برگزار شد .مدرسین در زمینه اهمیت باروری سالم و مطالب ذیربط آخرین توضیحات و برنامه های ارائه شده را تشریح نمودند