مدیر سیستم
  عیادت کادر مدیریتی شبکه ، مرکز بهداشت و بیمارستان قائم(عج) از پدر شهید خیرا.. جهاندیده صبح امروز بیمارستان قائم(عج) بردسیر
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/09/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

عیادت کادر مدیریتی شبکه ، مرکز بهداشت و بیمارستان قائم(عج) از پدر شهید خیرا.. جهاندیده صبح امروز بیمارستان قائم(عج) بردسیر

کادر مدیریتی شبکه ، مرکز بهداشت و بیمارستان قائم(عج) از پدر شهید خیرا.. جهاندیده صبح امروز در بیمارستان قائم(عج) بردسیرعیادت کردند.

در پی بستری شدن پدر شهید خیرا.. جهاندیده در بیمارستان قائم(عج) بردسیر آقای برهانی مدیر شبکه و مرکز بهداشت بهمراه رئیس بیمارستان و هیئت همراه ضمن عیادت از این بزرگوار از نزدیک در جریان روند درمان نامبرده قرار گرفته و برای او آرزوی سلامت وبهبودی نمودند.