مدیر سیستم
  برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیب در مرکز بهداشت بردسیر
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/09/23
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

برگزاری جلسه آموزشی سامانه سیب در مرکز بهداشت بردسیر

در ادامه جلسات آموزشی گذشته در زمینه کار با سامانه سیب صبح امروز سه شنبه 23 آذر ماه جلسه آموزشی دیگری در ارتباط با سامانه سیب درسالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان بردسیر برگزار شد.

در پی تعریف نام کاربری و رمز ورود جهت کلیه کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان بردسیر امکان کار با این سامانه و رصد نمودن خدمات حوزه مرتبط برای کارشناسان ستادی فراهم شد. در ابتدای جلسه آموزشی در این زمینه آقای برهانی مدیر شبکه و مرکز بهداشت بردسیر ضمن اشاره به اهمیت سامانه سیب تأکید کردند که کارکنان در ابتدای ورودشان به محل کار حتمأ در این سامانه آنلاین شده و خدمات ارائه شده را در آن ثبت نمایند. در ادامه جلسه ضمن رصد کردن خدمات در حال انجام در واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسیر در زمینه نحوه گزارش گیری و کار با آن توضیحاتی داده شد. لزوم شناسائی و انتقال مشکلات و نارسائیهای این سامانه از دیگر مطالب مورد بحث در این سامانه بود که مقرر شد کارشناسان ستادی طی یک هفته اقدام به شناسائی نقاط ضعف و ایرادات این سیستم نموده تا در جلسه ای ضمن جمع بندی و بررسی آنها نتیجه جمع بندی به مرکز استان ارائه شود.