مدیر سیستم
  برگزاری آزمون ارزشیابی تعدادی از سفیران سلامت دانش آموزی در مرکز بهداشت بردسیر:
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/09/20
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 

برگزاری آزمون ارزشیابی تعدادی از سفیران سلامت دانش آموزی در مرکز بهداشت بردسیر:

اطلاعات تعدادی از سفیران سلامت دانش آموزی در مرکز بهداشت بردسیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

صبح امروز بیستم آذر ماه با برگزاری آزمون ارزشیابی راهنمای خود مراقبتی ویژه سفیران سلامت دانش آموزی اطلاعات تعداد 50 نفر از این دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمون با هدف تعیین سطح اطلاعات و افزایش مهارت سفیران سلامت دانش آموزی در سالن آموزش سلامت مرکز بهداشت بردسیر برگزار شد.